Ceník
Investice do bydlení je investicí do kvality života

Úvodní schůzka ve studiu

Poradenství na základě zaslaných podkladů

U Vás nebo ve studiu                                                                                                                            

1.h zdarma

350 Kč/h

Schématický návrh

Půdorys a rozmístění vhodných zařizovacích předmětů v měřítku, bez bližší specifikace.

cca.3000 Kč

za místnost

Styl a atmosféra

Obrazové a textové zpracování projektu

Vzorkovnice barev a vhodných zařizovacích předmětů dle dohodnutého stylu


cca. 3000 Kč

za místnost

Návrh zařízení a dispozice se záměrem realizace na míru. 


 Obrazové a textové zpracování s reálným nábytkem a vybavením na zakázku.

- Vzorkovnice barev a materiálů

- Technické výkresy

- 3D vizualizace

- Určení el.rozvodů

- Seznam dodavatelů s uceleným rozpisem zařizovacích předmětů a rozpočtem.

cca.5000 Kč

za místnost