Feng shui
Pro harmonii Vašeho bydlení

Feng Shui je můj koníček, kterým se zabývám od roku 2008. Práci s energií jsem začala vnímat při cvičení Tai Ji Quan. Cvičím vnitřní styl Jang. Všechny tři části dlouhé formy. Moje učitelka Libuše Nilsen je oficiální instruktorka. Tai ji Quan vystudovala v Číně.

Zde jsem získala základy taoistické filosofie a naučila se energii nejen vnímat, ale i pracovat s ní a vidět ji. 

Projekt dle principů Feng shui

  • Posouzení vnějších vztahů bytu/domu - vliv staveb, vodních toků, sousedů, krajiny, komunikací, hřbitova...
  • Výskyt geopatogenních zón a zemských sítí v bytě.
  • Posouzení hlavního vstupu.
  • Posouzení půdorysného a výškového tvaru bytu/domu.
  • Nalezení energetického středu domu, mřížka osmi směrů, vliv všech odpadů a komínů.
  • Zajištění vzájemné harmonie osob v bytě, optimální výběr vhodných prostor pro členy rodiny.
  • Rozdělení bytu/domu na jinové a jangové místnosti - prostory pro odpočinek a komunikaci. Rozdělení podle pěti prvků.
  • Návrh dekorací, barev, nábytku a předmětů, které spoluvytvářejí harmonicky působící prostory bytu podle Pa Kua.
  • Vždy postupujeme s ohledem na váš názor a vkus.


Feng Shui

Ukázka návrhu - zadání rodinný dům v Japonském stylu dle principů Feng shui.


Chi (životní energie)..zdroj naší životní síly, dech přírody. 

Metoda Feng Shui soustřeďuje svou pozornost na zjištění množství energie v životních prostorech.
Díky ní získáváme informace o toku, množství a také kvalitě této energie se kterou se potkáváme všude kolem sebe (interiér, exteriér, pracoviště..).

Umění je nalézt správnou míru rovnováhy. Každý jsme na proudění energií jinak sensitivní, důležité je vycítit kolik této energie snesete a najít správnou míru rovnováhy.
(Příklad: Takovým názorným příkladem je červená výmalba v pokoji.. podporující prvek ohně. Podobné řešení vašeho pokoje může někoho z nás podpořit, energeticky povzbudit, pozitivně naladit, motivovat a jiného provokovat, dráždit, způsobit neustálý pocit časové tísně a dokonce vést k neurotickým sklonům.)

Jin a Jang

Životní energie tvoří spojené síly Jing a Jang. Tyto síly působí proti sobě a spolu, nelze je od sebe oddělit a svou souhrou tvoří jeden celek (den x noc, žena x muž, tmavý y světlý, studený x teplý, slabý x silný, matný x lesklý, hladký x drsný).

Pět prvků

Existuje pět základních pohybů energie. Síly, které se pohybují ven a dovnitř, stoupají, klesají a rotují. Oheň, země, kov, voda a dřevo.

S každou z těchto pěti energií jsou spojeny různé vlastnosti nebo vibrace, které denně
zažíváme - barvy, vůně, chutě, jídla, směry, roční období a čísla...
Všechny tyto elementy na sebe vzájemně působí v cyklických vzorcích. Nejčastěji to vidíme ve střídání ročních období
Správně navržený interiér, uvádí tyto energie do rovnováhy. Jsou-li energie ve vašem bytě v rovnováze a správně proudí, jste zároveň v rovnováze vy i vaše rodiny. To se promítá v celém vašem životě a ovlivňuje hodnoty jako zdraví, láska, vztahy, zaměstnání, peníze ...
Podle Feng shui design zajišťuje vyváženost vzhledu a funkce a hlavně podporuje zdravý život.

Feng shui stejně jako příroda pracuje se všemi tvary a barvami. Designové prvky mohou dokonce svým tvarem, barvou a materiálem posloužit jako tzv. nápravné prostředky Feng shui, které dorovnávají případné energetické disharmonie.

Na první dojem.. 

Jak na nás prostor zapůsobí, hraje velmi důležitou úlohu. Při posuzování prvního dojmu vnímáme celkovou atmosféru, světlo, pachy, zvuky, teplotu a osobní pocit z daného prostředí.

Pro každý prostor platí určitá pravidla. Již ve vstupním prostoru obydlí se můžeme dopustit několika základních chyb, např. zrcadlo zavěšené proti vchodovým dveřím, příliš tmavý kout, špatné osvětlení, ostré rohy, překážky které brání proudění Chi.