Kontakt

                  Sjednejte si nezávaznou schůzku s designerkou

Objednatel bere na vědomí, že dodavatel přebírá jeho osobní údaje, které mu objednatel sdělí, a že je užije k účelům dle čl.6 odst. 1 písm. b), c), d), f) GDPR. Objednateli bylo umožněno seznámit se s Poučením a zpracování osobních údajů.

INTERIOR STUDIO

Nám. G. Píky 27, Plzeň 326 00

+420 732 957 309

in.designplus@email.cz